Wyniki 13. edycji Forum Pismaków - 2008

30.06.2008

Zobacz pełne wyniki 13. edycji konkursu mediów szkolnych Forum Pismaków.

Protokół posiedzenia Jury Forum Pismaków 2008
W skład komisji konkursowej weszli:

dr Katarzyna Bocheńska – dziennikarka, pracownik naukowy, autorka wielu książek (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu) – przewodnicząca oraz członkowie:
dr Małgorzata Okupnik – pracownik naukowy (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu)
Iwona Bucka - dziennikarka, pisarka - ogólnopolskie pisma kobiece,
Elżbieta Gargała – dziennikarka poetka – „Tygodnik Wałbrzyski”.
Maria T. Piotrowska – redaktorka - Wydawnictwo Autorskie K. Grocholi (Warszawa)
Przemysław Trubalski – dziennikarz portalu www.wiadomosci24.pl (Warszawa)
Adriam Kaczmarek – WSUS Poznań
Wojciech Rodziewicz – WSUS Poznań

Na konkurs nadesłano ponad. 270 gazetek z 92 szkół ze wszystkich województw:

29 ze szkół podstawowych, 33 z gimnazjów, 25 ze szkół ponadgimnazjalnych. 5 redakcji gazetek szkolno – środowiskowych.

Każdy z jurorów mógł przyznać od 0 do 10 pkt. za każde z następujących kryteriów:

samodzielności myślenia, nonkonformizmu, odwagi cywilnej autorów, przejawiającej się w podejmowaniu istotnych dla społeczności uczniowskiej i szkoły problemów oraz ich obiektywnym prezentowaniu (elegancja, zgodność z prawem, umiejętność dialogu i argumentowania, obiektywizm, okazywanie szacunku dla oponentów, szukanie kompromisu);
różnorodności tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej, jakości tekstów (unikanie stereotypowej formy sprawozdawczej, pomysłowość w konstrukcji tekstu – artykuł wstępny, podtytuł, śródtytuły, zwięzłość, poprawność stylistyczna i gramatyczna itp.) oraz oryginalnej twórczości uczniowskiej
estetyki gazetek (ilustracje, rozmieszczenie tekstów i elementów graficznych, winiety tytułowej i winietek działów, reklam, stopki redakcyjnej, używanie „światła” – wykorzystanie miejsca w gazetce itp.).
tworzenia gazetki szkolnej o oryginalnym charakterze – bez tekstów i ilustracji zapożyczonych z internetu i innych mediów, bez ogólnie dostępnej wiedzy podręcznikowej i encyklopedycznej.

W ocenie gazetek szkolno – środowiskowych dodatkowo brano pod uwagę:

Na ile szkoła potrafiła otworzyć się na środowisko?
Na ile to środowisko skorzystało z oferty i weszło do szkoły?
Na ile treści gazetki świadczą o znajomości i miłości swej małej ojczyzny?

Wyniki konkursu:

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. MISTRZ PISMAKÓW 2008 Świat Trójki (166 pkt.) – Małgorzata Maciejko, Katarzyna Pilawa, SP w Jelczu – Laskowicach
2. Kurier Dwójki (152 pkt.) – Jolanta Błażków, SP 2 w Żarach
3. Cwaniak na 6 (145 pkt.) – Magdalena Suchomska PSP 6 w Wałbrzychu
4. Co w szkole 23 piszczy? (128 pkt.) – Joanna Różańska, Radosław Ziubrzycki PSP 23 Wałbrzych
5. Bez tytułu (123 pkt.) – Jan Głąbiński, SP 1 w Cichem
6. Sprawki spod ławki (116 pkt.) – Krzysztof Tyranowicz, SP 1 w Złotowie
7. Eksperci 64 (115 pkt.) – Monika Czarniewska, SP 64 we Wrocławiu
8. Szuwarek (114 pkt.) – Agnieszka Rabiej, SP 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
9. Szkolny Świat (95 pkt.) – Anna Pawlik, Barbara Napiórkowska, - Roter, ZS 2 w Makowie Mazowieckim
10. Buda 2 (92 pkt.) Joanna Janusz, Jolanta Midor, Ewa Brzozowska, PSP 2

GIMNAZJA
Klik (188 pkt.) – Zofia Dembska – Pierzchała G 27 we Wrocławiu
1. MISTRZ PISMAKÓW 2008 - Kleksik (157 pkt.) – Małgorzata Wójcik, ZSS w Rzykach
2. Szkolny Dzwonek (149 pkt.) – Elżbieta Miłoszewicz, G w Okonku
3. Dyzio Gimnazjalista (143 pkt.) – Ewa Koczwara, Mirella Obłąg, Gimnazjum nr 3 w Raciborzu
4. Przerwa (138 pkt.) – Monika Kantorska – Suty, Zespól Szkół w Mycielewie
5. Mig 13 (133 pkt.) – Elżbieta Sura PG 13 Wałbrzych
6. Gimpress (125 pkt.) – Monika Kordylewska, Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
7. Podławek (121 pkt.) – Grażyna Zgrzybacz, Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
8. Apropos (119 pkt.) – Alicja Tocicka, Renata Pióro, Waldemar Suchta, Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu
9. Bez przerwy (112 pkt.) – Magdalena Krajewska, Anna Nanowska, Gimnazjum Publiczne w Mirsku
oraz Gimstar (112 pkt.) – Maria Ryczkowska, Jolanta Ochej, Publiczne Gimnazjum w Chalinie
oraz Monitor (112 pkt.) – Adam Ejnik, Gimnazjum nr 1 w Żurominie
10. Crescendo (106 pkt.) – Iwona Jędrzejewska, Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1. MISTRZ PISMAKÓW 2008 – Modrzewiak (177 pkt.) – Anna Świątek, XVII LO w Warszawie
2. Osa (171 pkt.) – Małgorzata Chełchowska, II LO z Oddz. Integracyjnymi w Tychach
3. Zbliżenia (147 pkt.) – Ada Kurtycz, VI LO w Szczecinie
4. Peryskop (134 pkt.) – Henryk Odrozek, I LO w Wadowicach
5. Post scriptum (131 pkt.) – Zespół Szkół w Jeżowem
6. Obok (127 pkt.) – Elżbieta Sura, II LO Wałbrzych
7. A teraz my! (125 pkt.) – Marcin Konieczny, Zespół Szkół w Stzregomiu
8. Tak! (114 pkt.) – Michał Mojski, I LO Łuków
9. Piastuś (113 pkt.) – Aleksandra Zięba, ZSO 4 – VII LO w Gliwicach
10. LoGim (106 pkt.) – Anna Pławecka, Anna Adamus, Urszula Kałuża – Byrczek, Tomasz Marzec, II LO w Jaworznie

GAZETKI SZKOLNO-ŚRODOWISKOWE
Grand Prix 2008 – Szkolny Donosiciel (166 pkt.) – Andrzej Miłoszewicz, Szkoła Podstawowa w Lotyniu
1. MISTRZ PISMAKÓW 2008 – Echa z MDK-a (165 pkt.) – Agnieszka Mazur – Sztynek, MDK – Krzyki we Wrocławiu 2. nie przyznano
3. nie przyznano
4. Dziennik Szkolny (101 pkt. ) – Agnieszka Brzozowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łobodnie
5. Nowinki (98) - Krzysztof Chełstowski, Internat Specj. Ośrodka Szkolno – Wych. w Rybniku


Nagrody indywidualne - Pismaki Roku 2008
(kolejność bez znaczenia)

Magdalena Pilawa: Boso przez Sybir - Świat Trójki SP w Jelczu - Laskowicach
Piotr Dobrowolski: O Karolince z Bzinicy - Mig 13, PG 13 w Wałbrzychu
Maciej Radoszko: Dwa grosze - Echa z MDK-a, MDK Wrocław
Filip Stańczyk: Wrocławska Bufonada - Dyszka X LO we Wrocławiu
Bartek Heliński: Choro Trek - Boliwia” - Zbliżenia, VI LO w Szczecinie
Radomir Wit: Zróbmy sobie posła - Generatio ZSO 5 we Wrocławiu
Katarzyna Koślacz: Czy nauczyciel może być autorytetem dla młodego człowieka? - Tak! I LO w Łukowie
Anna Kopcińska: Wyborów senny czar... - Tak! I LO w Łukowie
Tomasz Leśniak: Mormon.pl, Polityka jak Emo girl - Osa, II LO w Tychach
Bartek Heliński: Choro Trek - Boliwia” - Zbliżenia, VI LO w Szczecinie
Michał Łabędź: Homo viator, czyli śmigło – dekapilator - Peryskop, I LO w Wadowicach
Krzysztof Socha: Polityczny skok w bok - Post scriptum, Zespół Szkół w Jeżowem

partnerzy