Rejestracja uczestników 20. edycji

14.01.2015

Wydłużyliśmy czas przewidziany na rejestrację uczestników 20. edycji Forum Pismaków. 13.01.2015 została  opublikowana ujednolicona wersja regulaminu ze zmianami. 

Informacje w pigułce - o czym trzeba pamiętać?

1. Rejestracja uczestników 20. edycji Forum Pismaków zostanie uruchomiona 1.02.2015 roku.

2. Tego samego dnia zostanie ogłoszony temat konkursu.

3. Przypominamy, że temat konkursu musi zostać podjęty w jednej z trzech zgłaszanych publikacji zbiorowych. Również publikacje indywidualne muszą dotyczyć tematu konkursu - wyjątek stanowi kategoria „reportaż” oraz „wywiad”.

4. Wprowadzanie do systemu dostępnego na stronie zgłoszonych materiałów będzie możliwe do 30.03.2015 roku. Po tej dacie nie będzie można już ani dodać, ani usunąć wgranych materiałów. Prosimy o wcześniejsze sygnalizowanie ewentualnych problemów technicznych.

5. Podpisaną i wydrukowaną kopię zgłoszenia konkursowego należy dostarczyć do 10.04.2015 roku.

fot. katiablench (CC 2.0)

partnerzy