Tematy wiodące XX edycji Forum Pismaków

01.02.2015

Oszczędzasz czy pożyczasz? Jak wyglądałby świat, w którym nie byłoby pieniędzy? Czy powinniśmy dążyć do świata bez finansów i kredytów?

Ambicją Forum Pismaków jest reagowanie na bieżące wydarzenia. Dyskusja nad nauką przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” staje się coraz głośniejsza a inicjatywy mające na celu promowanie praktycznej przedsiębiorczości od najmłodszych lat, a nie tylko sztywnej nauki podręcznikowych formułek, zyskują duże poparcie społeczne.

Jednocześnie, tocząca się w ostatnich tygodnia dyskusja na temat kredytów we frankach i trwająca debata dotycząca sytuacji finansowej młodych ludzi – absolwentów szkół i uniwersytetów – skłoniła nas do postawienia przed młodzieżą pytań, które mają skłonić uczestników konkursu do refleksji na temat spraw finansowych. Refleksji zarówno na tematy ogólno-filozoficzne dotyczące samej idei pieniądza, jak i zastanowienia się nad nieśmiertelnym pytaniem: mieć czy być.

Szkołom podstawowym startującym w kategorii publikacji zbiorowej proponujemy temat bardziej ogólny – „jak wyglądałby świat, w którym nie byłoby pieniędzy?” Czy byłby lepszy? Czy ludzie byliby bardziej szczęśliwi? A może świat kiedyś już tak wyglądał? Może taka utopia została już gdzieś zrealizowana?

Zagadnienie pieniędzy zarówno jako środka płatniczego jak i swoistego elementu spajającego system obiegu towarów i usług jest nierozerwalnie związane z nowoczesną cywilizacją. Choć alternatywne sposoby płatności, takie jak karty kredytowe czy bankowość elektroniczna, zyskują coraz większą popularność, ich istnienie sprowadza się de facto do innego typu wymiany pieniężnej. Co by się stało, gdyby zabrakło tego elementu?

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne chcemy zachęcić do nieco mniej filozoficznej, a znacznie bardziej praktycznej i zasadniczej dyskusji na temat: „czy lepiej jest oszczędzać, czy pożyczać?” Pytanie to nie dotyczy tylko dużych zobowiązań finansowych w skali każdego gospodarstwa domowego jakim jest zakup mieszkania, przed takim pytaniem stają codziennie miliony osób. Warto poznać recepty innych, warto porozmawiać z osobami posiadającymi gruntowną wiedzę, wreszcie warto zadać sobie to pytanie przed wejściem w dorosłość.

Osoby startujące w kategoriach fotografia i film prosimy o zrealizowanie drugiego tematu czyli: „czy lepiej jest oszczędzać, czy pożyczać?”.

W kategoriach reportaż oraz wywiad temat wiodący nie musi być zrealizowany.

fot. Moyan Brenn (CC BY 2.0)

partnerzy