XXI Forum Pismaków – zapraszamy do udziału!

09.02.2016

Gazety szkolne, wywiad oraz reportaż – to kategorie konkursowe nadchodzącego konkursu mediów młodzieżowych. W jury m.in. Ewa Drzyzga i Dariusz Rosiak.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XXI edycji Forum Pismaków. Warto zwrócić uwagę na to, iż w kategoriach indywidualnych uczestnicy mają do wyboru tylko dwa gatunki dziennikarskie – wywiad i reportaż. Kategorie grupowe pozostały bez zmian. Istnieje jednak zasadnicza różnica względem poprzednich lat – w tym roku nie ma tematu wiodącego konkursu. Oznacza to, że uczestnicy sami decydują o czym chcą napisać w gazetach oraz pracach indywidualnych. Niby jest łatwiej, ale… podobnie jak w profesjonalnym dziennikarstwie – warto dobrze przemyśleć poruszaną tematykę. Termin zgłoszeń mija 30.04.2016r. Jest więc sporo czasu na zarejestrowanie redakcji (konta utworzone w trakcie poprzednich edycji nie działają i należy je założyć od nowa) a także wgranie zgłaszanych materiałów i przesłanie ich drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną do organizatorów. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach dziennikarskich a także w gali finałowej, która w tym roku odbędzie się 1.06.2016r.

partnerzy